Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Toimitus säilyttää kirjoittajien ja arvioijien nimet, julkaisuehdotukset ja asiantuntijalausunnot kaikkien vertaisarvioitaviksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta. Julkaistuista käsikirjoituksista tallennetaan lisäksi toimituksen kirjoittajille lähettämät julkaisupäätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.