Ohjeita kirjoittajille

Käsikirjoitukset jätetään Journal.fi (OJS)-järjestelmän kautta (oikea yläpalkin linkki "lähetä käsikirjoitus" tai navigaatiopalkin "käsikirjoituksen jättäminen").

Aikakauskirjaan tarkoitetut käsikirjoitukset voivat olla suomeksi, englanniksi, saksaksi tai ruotsiksi. Toimituskunta hyväksyy käsikirjoitukset julkaistavaksi asiantuntijatarkastuksen (referee-menettely) jälkeen. Tekstin suosituspituus on noin 15 sivua (A4). Kaikkiin käsikirjoituksiin on liitettävä korkeintaan yhden sivun mittainen englanninkielinen tiivistelmä. Kirjoittaja vastaa vieraskielisen tekstin kielentarkistuksesta. Todistus suoritetusta käännöstyöstä tai kielentarkistuksesta on liitettävä artikkelitekstin yhteyteen. Tekstissä ei tule olla tavutusta ja yleensä muotoiluja mahdollisimman vähän. Tekstin pistekoko on 12, kirjaintyyppi Times New Roman ja riviväli 1,5.

Alaviitteet

Artikkeli varustetaan alaviitteillä ilman erillistä lähdeluetteloa. Alaviitteissä pistekoko on 10 rivivälillä 1. Kun teos mainitaan ensimmäisen kerran, siitä annetaan täydelliset bibliografiset tiedot. Teoksen nimi kursivoidaan, artikkelin nimi laitetaan lainausmerkkeihin ja sivut, joihin viitataan, ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Esim.:

  • Robert Bideleux and Ian Jeffries, A History of Eastern Europe. Crisis and Change. Routledge, London and New York 2001, 110–112.
  • Kristina Brazaitis, ”Donelaitis Viewed through Rose-tinted Glasses: Did Johannes Bobrowski Misread the Lithuanian Bard?”. Journal of Baltic Studies, Volume XXXV, Number 1, Spring 2004, 54–55.
  • Silviu Miloiu, ”The Csangos of Romanian Moldavia”. The Forgotten Minorities of Eastern Europe – The History and Today of Selected Ethnic Groups in Five Countries. Edited by Arno Tanner. East-West Books, Helsinki 2004, 133.
  • Helene Cooper, ”Rice Clashes With Russian on Kosovo and Missiles”. The New York Times 31.5.2007.

Uudelleen viitattaessa:

  • Bideleux and Jeffries 2001, 115.
  • Brazaitis 2004, 59–62.
  • Miloiu 2004, 148–149.

Painamattomissa lähteissä yksilöidään käytetty asiakirja ja ilmoitetaan arkistotiedot tarvittavalla tarkkuudella. Esim.:

  • Minute by Esmond Ovey, 26.1.1922, FO 371/8104, N762/82/63, Public Record Office (PRO), London.

Ohjeita voi harkinnan mukaan soveltaa muiden aineistoryhmien kohdalla. Kirjoittajat vastaavat itse kirjoitustensa sisällön ja viitteiden oikeellisuudesta sekä uudelleenpainetun materiaalin tekijänoikeuskysymyksistä.

Aineistoaikataulu

Faravid ilmestyy kaksi kertaa vuodessa (syksyllä ja keväällä). Käsikirjoitus on jätettävä sähköisessä muodossa doc(x)-tiedostona. Jättöaika kevään numeroon on 1.12. ja syksyn numeroon 1.6.

Muuta

Kukin kirjoittaja saa teoksesta kolme vapaakappaletta. Faravidin artikkelit noteerataan Historical Abstractsissa. Aikakauskirja kuuluu myös EBSCO:n sähköiseen jakeluaineistoon.

Artikkelit julkaistaan lisäksi avoimena julkaisuna open access –periaatteella Journal.fi-palvelussa. Yhdistyksellä on oikeus julkaista artikkelit kirjana ja sähköisessä muodossa internetissä.

Faravidissa julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentaminen yliopistojen sähköisiin julkaisuarkistoihin sallitaan heti numeron ilmestyttyä.