Tietoa julkaisusta

Faravid on Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys ry:n (PSHY) julkaisema vertaisarvioitu historian ja arkeologian aikakauskirja. Faravid on ilmestynyt yhtäjaksoisesti vuodesta 1977 lähtien. Nykyään Faravid ilmestyy kahdesti vuodessa sekä painettuna versiona tilaajille että avoimena julkaisuna open access -periaatteella Journal.fi-palvelussa. Kaikki ennen syksyä 2019 ilmestyneet aikakauskirjat ovat luettavissa PSHY:n kotisivuilla.

Julkaisukielet ovat suomi, englanti, saksa ja ruotsi. Muista kuin englanninkielisistä artikkeleista julkaistaan tiivistelmät englanniksi.

Faravidin sisältö julkaistaan Creative Commons Nimeä (CC BY 4.0) -tekijänoikeuslisenssillä.

Faravid on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

Vertaisarviointi

Käytämme Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää vertaisarviointitunnusta. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.